CREATING SOFTWARE IS OUR PASSION
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka jest największym w Polsce centrum badawczym w zakresie sadownictwa, pszczelarstwa i roślin ozdobnych. Oprócz badań w wyżej wymienionych dziedzinach, prowadzi także prace wdrożeniowe i upowszechnieniowe. Od grudnia 2007 r. Instytut jest również miejscem gdzie funkcjonuje Sieć Naukowa „Agroinżynieria dla zrównoważonego rolnictwa przemysłu rolno-spożywczego i obszarów wiejskich – AgEngPol”.

W sieci uczestniczą dobrowolnie uczelnie wyższe i jednostki badawczo-rozwojowe podejmujące na podstawie umowy zorganizowaną współpracę związaną z prowadzeniem wspólnych badań naukowych i pracami rozwojowych, służących rozwojowi agroinżynierii.


Wiosną 2009 roku postanowiono stworzyć narzędzie do przepływu informacji między naukowcami uczestniczącymi w sieci. Portal AgEngPol zawiera bazę wiedzy dla naukowców oraz umożliwia sprawne komunikowanie się mimo znacznych odległości między członkami Sieci. Do głównych funkcjonalności portalu należy forum, dzielenie się dokumentami, system zadań oraz komunikator.

Portal został zbudowany w oparciu o system BizCMS.

 

 

 

więcej o portalach wewnętrznych i zewnętrznych